You are here

Facultad de Veterinaria

Decana
Cristina Acín Tresaco

Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza

Aula. Facultad de Veterinaria. Campus Miguel Servet
Aula. Facultad de Veterinaria. Campus Miguel Servet
Fachada Clínicas. Facultad de Veterinaria. Campus Miguel Servet
Fachada principal. Facultad de Veterinaria. Campus Miguel Servet
Fachada aulario. Facultad de Veterinaria. Campus Miguel Servet
Oferta de estudios
Datos de contacto

Información / Conserjería 976761611 841611 
Fax 976761612 841612 
Decanato / Dirección 976761617 841617 
Conserjería (Edificio Aulario) 976761610 841610 
Conserjería (Edificio Clínicas) 976761611 844100 
Conserjería (Edificio Zootecnia) 976761611 844128